รถพ่วงดั้ม

 

ข้อมูลเทคนิค
น้ำหนักบรรทุก กว้างกระบะ ยาวกระบะ สูงกระบะ อื่น
         
         
         
         
         
         
         
คุณสมบัติสำคัญ
   
   
   
   
   
   

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รถพ่วงดั๊มมือ  2 ตัน

รถพ่วงดั้ม 3 ตัน

รถพ่วงดั้ม 5 ตัน(ไฮดรอลิคส์)

รถพ่วงดั๊ม 6 ตัน (ไฟฟ้า)

กระบะปิ๊กอัพ ดั้ม 2 ตัน