ถังบรรทุกน้ำ แบบลากจูง

 

 

ขนาดบรรจุ     200 1000 2000 3000 4000 6000 8000 12000 14000
ขนาดรถลากจูง                  


**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขนาด 1000 ลิตร

ขนาด 2000 ลิตร

ขนาด3000 ลิตร

ขนาด 4000 ลิตร

ขนาด 6000 ลิตร

ขนาด 8000 ลิตร

ขนาด 8000 ลิตร แบบ  2 เพลา

ขนาด 12500 ลิตร