เครื่องตัดหญ้าเยื้องศูนย์

 

ข้อมาลเทคนิค
รุ่น แรงม้ารถไถ ความกว้างการตัด จำนวนใบตัด มิติเครื่อง    
1.00 เมตร 14-19 แรงม้า 1.0 เมตร 2 ใบ 130x105x75    
1.20 เมตร 20-39 แรงม้า 1.2 เมตร 2 ใบ 150x125x85    
1.50 เมตร 40-49 แรงม้า 1.5 เมตร 2 ใบ 180x155x90    
1.80 เมตร 50 แรงม้าขึ้นไป 1.8 เมตร 2 ใบ 210x185x95    
คุณลักษณะสำคัญ
   
   
   
   

เครื่องตัดหญ้าเยื้องศูนย์ ขนาด 120 ซม.( 2 สเตป)

เครื่องตัดหญ้าเยื้องศูนย์ ขนาด 120 ซม.( 3 สเตป)

เครื่องตัดหญ้าเยื้องศูนย์ ขนาด 150 ซม.