เครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง

 

ข้อมาลเทคนิค
รุ่น แรงม้ารถไถ ความกว้างการตัด จำนวนใบตัด มิติเครื่อง
1.2 เมตร 25-39 แรงม้า 1.2 เมตร 4 ใบ  
1.5 เมตร 40-49 แรงม้า 1.5 เมตร 4 ใบ  
1.8 เมตร 50 แรงม้าขึ้นไป 1.8 เมตร 6 ใบ  
         
คุณลักษณะสำคัญ
   
   
   
   

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขนาด  120 ซม.

 

เครื่องตัดหญ้าไหล่ทางขนาด 180 ซม. ปี 58