ใบมีดเกรดหลัง รถไถเล็ก

 

รุ่น Model ข้อมูลเทคนิค คุณลักษณะสำคัญ ขนาดรถไถ
แรงม้า สลักแขนกลาง สลักแขนข้าง
รถไถเล็ก 1 ความกว่างใบมีดเกรด 140 ซม. 1 เหมาะกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 20-40 19มม.(3/4นิ้ว) 22มม.(7/8นิ้ว)
2 ความสูงใบมีด 40 ซม. และปรับพื้นที่ขนาดเล็ก
3 ปรับหน้าใบเกรดได้ 30-360 องศา 2 โครงสร้างแข็งแรง
4 มิติเครื่อง 140×180×80 ซม. 3 ค่าบำรุงรักษาต่ำ

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า