บุ้งกี๋ตักหลัง รถไถเล็ก

 

รุ่น Model ข้อมูลเทคนิค คุณลักษณะสำคัญ ขนาดรถไถ
แรงม้า สลักแขนกลาง สลักแขนข้าง
รถไถเล็ก 1 ความกว้างปากบุ๋งกี๋ 120 ซม. 1 เหมาะกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และเกษตรทั่วไป 20-40 19มม.(3/4นิ้ว) 22มม.(7/8นิ้ว)
2 ความสูงปากบุ๋งกี๋ 50 ซม. 2 โครงสร้างแข็งแรงใช้งานสะดวก
3 ความสูงการตัก(เมื่อเท) 120 ซม. 3 ค่าบำรุงรักษาต่ำ
4 ปริมาตรการตัก 0.12 ลบ.ม. 4 ใบมีดหน้าทนการสึกหลอสูง
5 มิติเครื่อง 140×180×80 ซม.

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า