รถพ่วงบรรทุกทั่วไป

 

ข้อมูลเทคนิค
น้ำหนักบรรทุก กว้างกระบะ ยาวกระบะ สูงกระบะ อื่น
         
         
         
         
         
         
         
คุณสมบัติสำคัญ
   
   
   
   
   
   

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รถพ่วงบรรทุก 2ตัน


รถพ่วงบรรทุก 3 ตัน


รถพ่วงบรรทุก 5 ตัน


รถพ่วงบรรทุกในสนามกอล์ฟ

รถพ่วงจานเลี้ยว 3 ตัน