เกี่ยวกับเรา

       โรงกลึง ดำรงค์การช่าง ตั้งขึ้นโดย คุณดำรงค์ สุภาเนตร เปิดกิจการครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ. 2525 ณ เลขที่ 527-528 หมู่ที่ 3 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 เป็นโรงกลึงขนาดเล็ก รับซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรกลการเกษตร และรับงานทั่ว ๆ ไป.


       ในปี พ.ศ. 2530 ได้เริ่มออกแบบ และทำการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรออกจำหน่ายภายใต้  เครื่องหมายการค้า “ดำรงค์การช่าง” สินค้าเป็นที่ยอมรับ ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพความคงทน แข็งแรง จากประสบการณ์การทำงาน ด้านการผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมจึงได้รับการตอบรับจากเกษตรกร และมีความเชื่อมั่นในสินค้า

       ต่อมาปี พ.ศ. 2535 คุณดำรงค์ สุภาเนตร  ตัดสินใจย้ายโรงงานมาตั้งที่  เลขที่ 219 หมู่ที่ 11 ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30320 (สถานที่ทำงานปัจจุบัน) ครั้งนี้ได้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยมากขึ้น เพิ่มเครื่องมือในการผลิต ขณะเดียวกันก็พยายามปรับปรุงสินค้าตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพมากขึ้น และเพิ่มสินค้าตัวใหม่ให้มีความหลากหลายและครบวงจร และที่สำคัญทางโรงงานยังจัดบริการหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและให้ความสำคัญแก่ลูกค้าทุกคนเท่าเทียมกัน.

Do you think the bonus structure at Roo Casino is fair?

Yes, I think the bonus structure get bonus at roo casino au is fair. Players are rewarded with bonuses for making deposits, playing games, and participating in tournaments.

Is online casino gambling legal in Australia?

At online casino login in Australia, we only recommend sites that are licensed and regulated by the Australian government, so you can rest assured that your gaming experience will be safe and legal.

Tips for Winning at Gaming Club Casino Slot Machines

Our team is thrilled to have you join us, and we promise to give you the greatest online gaming experience available. Games like slots, blackjack, roulette in https://mustangsbigolgrill.ca/gaming-club-casino/ more can all be found at our casino. We're here to help, therefore we offer a number of different promotions and perks.