ริปเปอร์ 3ขา

 

รุ่น Model ข้อมูลเทคนิค คุณลักษณะสำคัญ ขนาดรถไถ
แรงม้า สลักแขนกลาง สลักแขนข้าง
3ขา 1 จำนวนขาริปเปอร์ 3ขา 1 ใช้ระเบิดดินดาน 30-45 19มม.(3/4นิ้ว) 22มม.(7/8นิ้ว)
2 ความลึกในการไถระเบิดดิน 50 ซม. 2 ช่วยให้ดินซึมซับน้ำได้ดี
3 ความสูงขาริปเปอร์ 60 ซม. 3 ทำให้รากพืชหาอาหารได้ดี
4 ระยะห่างขาริปเปอร์ 30-50 ซม. 4 โครงสร้างแข็งแรง
5 มิติเครื่อง 80×180×100 ซม.

**ผุ้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า