บุ้งกี๋แมคโค

 

ขนาดรถแมคโค ความกว้าง หมายเหตุ
ใช้กับรถแมคโค KUBOTO รุ่น KX161-3 ความกว้างของปากบุ้งกี๋ 20 ซม.(8นิ้ว) ผลิดได้ตามขนาดของทุกรุ่นรถแมคโค