ดอกสว่านขุดหลุม

 ขนาดรถไถ ความโตใบ ความยาวใบ
20 แรงม้า ถึง 100 แรงม้า 20 80

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

ขนาดรถไถ ความโตใบ ความยาวใบ
30 แรงม้า ถึง 100 แรงม้า 40 80

**ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดอกสว่านเจาะ 2 สเตป

ขนาดรถไถ ความโตใบ ความยาวใบ
20 แรงม้าขึ้นไป 20 ซม./40 70 ซม.